Uw (eerste) afspraak

Wij werken enkel op afspraak.

Indien u uw afspraak niet kan nakomen gelieve dan ten laatste 24u op voorhand te verwittigen. Zoniet kan deze afspraak aangerekend worden.

Voor uw eerste afspraak nemen wij 30 tot 45 minuten de tijd en deze bestaat vooral uit een vraaggesprek en een klinisch onderzoek. Op deze manier trachten wij samen met u een individueel behandelingsplan op te starten. Volgende afspraken nemen 30 minuten in beslag.

Bij uw eerste bezoek aan onze praktijk vragen wij u het volgende mee te brengen:

  • Voorschrift van uw huisarts of specialist
  • Uw identiteitskaart
  • Klever van uw ziekenfonds
  • Eventuele resultaten van voorgaande onderzoeken (RX, CT, MRI, echo, …)
  • Indien het gaat om een arbeidsongeval gelieve dan de gegevens van uw verzekeringsinstelling mee te brengen

 

In het kader van uw gezondheidszorg zijn wij genoodzaakt om persoonlijke gegevens over u bij te houden. Om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen werken wij conform de GDPR wetgeving.